Program Inwestycyjny

PROGRAM INWESTYCYJNY FENUS (PIF) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
na możliwość alternatywnego inwestowania kapitału.
Wszystkie usługi FENUS sprzedają się tak dobrze, że postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszym sukcesem.
Dajemy Państwu możliwość zainwestowania środków w wysoce dochodową branżę usług windykacyjnych i faktoringowych.
Rynek faktoringu i windykacji w Polsce szacowany jest na kwotę 284 mld zł
PIF umożliwia 4- krotne zwiększenie dochodów z tytułu inwestycji kapitałowych w porównaniu z lokata bankową.
Inwestowanie jest zabezpieczone na całym majątku Spółki dlatego zachęcamy do przystąpienia do Programu Inwestycyjnego Fenus.

Dlaczego PIF: